Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1475/SGDĐT-VP 22/08/2022 Công văn

Tổ chức cho học sinh tựu trường, khai giảng năm học 2022-2023

Mẫu báo cáo số liệu đầu năm 2022-2023

5362/BGDĐT-TĐKT 22/11/2021 Công văn Triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo tổng kết Nghị định số 27/2015/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và góp ý dự thảo Nghị định thay thế
1709/TB-BGDĐT 31/12/2020 Thông báo Thông báo kết quả kiểm tra việc coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Đợt 2)
1565/TB-BGDĐT 10/12/2020 Thông báo Thông báo kết quả kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
1460/KL-BGDĐT 19/11/2020 Kết luận Kết luận thanh tra công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
783/TB-BGDĐT 15/09/2020 Thông báo Thông báo kết quả kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
15/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
5651/BGDĐT-TĐKT 16/12/2019 Công văn
03/2019/TT-BGDĐT 18/03/2019 Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
138/CT - BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
33/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
30/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
3416/QĐ-BGDĐT 11/09/2018 Quyết định Tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
4095/BGDĐT-CNTT 10/09/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019
4073/BGDĐT-PC 07/09/2018 Công văn Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác Pháp chế
3964/BGDĐT-GDCTHSSV 04/09/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
3945/BGDĐT-GDMN 31/08/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019
3946/BGDĐT-GDTC 31/08/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
3711/BGDĐT-GDTrH 24/08/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019
21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Thông tư Thông tư  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Trang 1 / 212»