Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1621/SGDĐT-GDTrH 08/10/2015 Công văn Công văn số 1621/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2015 về việc Chấn chỉnh quản lý dạy thêm học thêm năm học 2015-2016
1552/SGDĐT-GĐTrH 23/09/2015 Công văn Công văn số 1552/SGDĐT-GĐTrH ngày 23/9/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
1538/SGDĐT-GDTH 22/09/2015 Công văn Công văn số 1538/SGDĐT-GDTH ngày 22/9/2015 về việc Tổ chức thi Thiết kế bài giảng e-Learning cho giáo viên Tiểu học
531/SGDĐT-VP 21/09/2015 Công văn Công văn số 531/SGDĐT-VP ngày 21/9/2015 về việc Tổ chức thi tìm hiểu Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương
1537/SGDĐT-GDTrH 21/09/2015 Công văn Công văn số 1537/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2015 về việc Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1518/SGDĐT-GDTH 18/09/2015 Công văn Công văn số 1518/SGDĐT-GDTH ngày 18/9/2015 về việc Triển khai giáo dục An toàn giao thông cho học sinh tiểu học
1454/SGDĐT-GDTrH 17/09/2015 Công văn Công văn số 1454/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016
1515/SGDĐT-GDTH 17/09/2015 Công văn Công văn số 1515/SGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 về việc Hướng dẫn dạy học môn Mỹ Thuật ở bậc Tiểu học năm học 2015-2016
1482/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/09/2015 Công văn Công văn số 1482/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/9/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn Học sinh giỏi năm học 2015-2016
1460/SGDĐT-GDTrH 10/09/2015 Công văn Công văn số 1460/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2015-2016
1447/SGDĐT-GDTH-SEQAP 08/09/2015 Công văn

Công văn số 1447/SGDĐT-GDTH-SEQAP ngày 08/9/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2015-2016

1446/SGDĐT-KTKĐCLGD 08/09/2015 Công văn Công văn số 1446/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08/9/2015 về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
1417/SGDĐT-TTr 03/09/2015 Công văn Công văn số 1417/SGDĐT-TTr ngày 03/9/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ tại cơ sở giáo dục năm học 2015-2016
1334/SGDĐT-GDTrH 13/08/2015 Công văn Công văn số 1334/SGDĐT-GDTrH về việc Thông báo chất lượng 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh khối lớp 9 qua các kỳ kiểm tra chung trên địa bàn toàn tỉnh trong năm học 2014-2015
1264/SGDĐT-GDTrH 04/08/2015 Công văn Công văn số 1264/SGDĐT-GDTrH ngày 04/8/2015 về việc Triển khai một số nội dung ôn, thi đầu vào giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015
1265/SGDĐT-GDMN 04/08/2015 Công văn Công văn số 1265/SGDĐT-GDMN ngày 04/8/2015 về việc Hướng dẫn tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2015-2016 qua mạng
1233/SGDĐT-VP 28/07/2015 Công văn Công văn số 1233/SGDĐT-VP ngày 28/7/2015 về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
1222/SGDĐT-KHTC 24/07/2015 Công văn Công văn số 1222/SGDĐT-KHTC ngày 24/7/2015 về việc Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục đầu năm học 2015-2016
801/QĐ-SGDĐT 07/07/2015 Quyết định Quyết định số 801/QĐ-SGDĐT ngày 07/7/2015 về việc Công nhận kết quả thẩm định Đề tài, sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015
995/SGDĐT-KTKĐCLGD 23/06/2015 Công văn Công văn số 995/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/6/2015 Lịch duyệt tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016
982/SGDĐT-KTKĐCLGD 22/06/2015 Công văn Công văn số 982/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/6/2015 Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016
782/SGDĐT-TCCB 21/05/2015 Công văn Công văn số 782/SGDĐT-TCCB ngày 21/5/2015 về việc Bổ sung danh sách quy hoạch dự nguồn cán bộ quản lý trường học
583/SGDĐT-VP 21/04/2015 Công văn Công văn số 583/SGDĐT-VP ngày 21/4/2015 về việc Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015
455/QĐ-SGDĐT 17/04/2015 Quyết định Quyết định số 455/QĐ-SGDĐT ngày 17/4/2015 về việc Công nhận và khen thưởng giáo viên đạt thành tích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2014-2015