Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1642/SGDĐT-CTTT 15/09/2017 Công văn Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018
1632/SGDĐT-CTTT 14/09/2017 Công văn Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học
1602/SGDĐT-CTTT 08/09/2017 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018
933/SGDĐT-CTTT 29/05/2017 Công văn Hướng dẫn sinh hoạt hè năm 2017
Trang 2 / 2«12