Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
155/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Global Kids
156/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH QC-TCSK Liên Lục Địa
158/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ESL
157/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh
159/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Việt Á
160/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ADA
141/KH-SGDĐT 24/02/2023 Kế hoạch KÊ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023. PHỤ LỤC KÈM KH
45/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH QS-TCSK Liên Lục Địa
47/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh
50/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ADA
51/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Global Kids
52/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Việt Á
53/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Victoria
96/SGDĐT-GDMNTH 16/01/2023 Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo ở những nơi có đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
1539/SGDĐT-GDMNTH 31/08/2022 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023
1516/SGDĐT-GDMNTH 29/08/2022 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục tiểu học
515/QĐ-SGDĐT 25/04/2022 Quyết định Công nhận Danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2021-2022
285/KH-SGDĐT 24/02/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2021 - 2022
890/TB-SGDDT 04/10/2021 Thông báo Tuyển dụng giảng viên tập huấn cho các nhóm/lớp độc lập tư thục thực hiện Dự án do Tổ chức OneSky tài trợ
1474/SGDDT-GDMN 27/08/2021 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non
1180/SGDĐT-GDMN 16/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non
1456/SGDĐT-GDMN 23/09/2019 Công văn Hướng dẫn tổ chức các hội thi cấp học mầm non năm học 2019-2020
806/KH-SGDĐT 23/09/2019 Kế hoạch Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp học mầm non năm học 2019-2020
1298/SGDĐT-GDMN 28/08/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Mầm non
Trang 1 / 212»