Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
171/TB-SGDĐT 03/03/2023 Thông báo Thông báo Kết luận về việc kiểm tra công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018
46/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ESL
49/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Thời Đại Mới
27/12/2022 Quyết định Về việc thu hồi, hủy bỏ và cấp lại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
1957/SGDĐT-GDTrH 28/10/2022 Công văn Sinh hoạt của Tổ nghiệp vụ bộ môn cấp THCS năm học 2022-2023
1958/SGD ĐT-GDTrH 28/10/2022 Công văn Sinh hoạt của Tổ nghiệp vụ bộ môn và các cụm chuyên môn cấp THPT năm học 2022-2023
1549/SGDĐT-GDTrH 31/08/2022 Công văn Chuyển trường và xin học lại đối với học sinh THPT
1202/SGDĐT-GDTrH 08/07/2022 Công văn Thông tin tổ chức thi Bài thi tổ hợp KHTN, KHXH Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
1207/SGDĐT-GDTrH 08/07/2022 Công văn Thông tin tổ chức thi môn Ngoại ngữ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
1198/SGDĐT-GDTrH 07/07/2022 Công văn Thông tin tổ chức thi môn Văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
1200/SGDĐT-GDTrH 07/07/2022 Công văn Thông tin tổ chức thi môn Toán, Kỳ thi tố nghiệp THPT năm 2022
1149/SGDĐT-GDTrH 30/06/2022 Công văn Tập trung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
1094/SGDĐT-GDTrH 24/06/2022 Công văn Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (1094 SGDDT-GDTrH).
1085/SGDĐT-GDTrH 22/06/2022 Công văn Danh mục SGK Giáo dục QPAN lớp 10 từ năm học 2022 - 2023
2080/SGDĐT-GDTrH 17/11/2021 Công văn Ban hành cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc trung học năm học 2021-2022
1633/SGDDT-GDTrH 20/09/2021 Công văn Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
1501/SGDDT-GDTrH 01/09/2021 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022
1058/SGDDT-GDTrH 31/08/2021 Công văn Phối hợp tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi lưu trú do dịch bệnh Covid-19
1066/SGDDT-GDTrH 07/07/2021 Công văn Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1467/SGDĐT-GDTrH 09/11/2020 Công văn Nội dung, cấu trú đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc trung học
1446/SGDĐT-GDTrH 05/11/2020 Công văn Hướng dẫn sử dụng, quản lý hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục đối với các trường THCS, THPT và tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn từ năm học 2020-2021
1409/SGDĐT-GDTrH 30/10/2020 Công văn Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục sau bão số 9
1353/SGDĐT-GDTrH 20/10/2020 Công văn Tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm học 2020-2021
1332/SGDĐT-GDTrH 15/10/2020 Công văn Hướng dẫn thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS, THPT
Trang 1 / 41234»