Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
14/KL-TTr 28/01/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mộ Đức
13/KL-TTr 25/01/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Trà Bồng
70/BC-SGDĐT 16/01/2019 Báo cáo
16/KL-SGDĐT 09/01/2019 Kết luận Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Vân, giáo viên trường THPT DTNT tỉnh
232/KL-TTr 28/12/2018 Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành các qui định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT Phạm Kiệt
225/KL-TTr 18/12/2018 Kết luận Kết luận Thanh tra chuyên ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà
233/KL-TTr 18/12/2018 Kết luận Kết luận Thanh tra chuyên ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ
849/KL-SGDĐT 07/12/2018 Kết luận Kết luận Thanh tra  các khoản thu đầu năm học 2018-2019 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
202/KL-TTr 26/11/2018 Kết luận Kết luận Thanh tra việc chấp hành các qui định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT số 2 Đức Phổ
177/KL-TTr 22/10/2018 Kết luận Kết luận Thanh tra việc chấp hành các qui định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp
174/KL-TTr 12/10/2018 Kết luận Kết luận Thanh tra chuyên nghành Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
1252/QĐ-SGDĐT 04/09/2018 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019
838/KL-SGDĐT 02/11/2017 Văn bản khác Kết luận nội dung tố cáo đối với Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi
Trang 2 / 2«12