Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1043/BC-SGDĐT 06/12/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
987/BC-SGDĐT 29/11/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2019
979/BC-SGDĐT 27/11/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả hoạt động ứng dụng Công nghệ Thông tin và Trang Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo
944/BC-SGDĐT 19/11/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, 2019
1722/TB-SGDĐT 11/11/2019 Thông báo Không nhận Hoa, quà, tiếp khách dịp 20/11
1663/SGDĐT-VP 30/10/2019 Công văn Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mưa, lũ, gió lốc đối với ngành giáo dục và Đào tạo
1647/SGDĐT-VP 28/10/2019 Công văn Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020
813/KH-SGDĐT 25/09/2019 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020
809/BC-SGDĐT 24/09/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
1441/SGDĐT-VP 20/09/2019 Công văn Hướng dẫn hoạt động cụm thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020
1344/QĐ-SGDĐT 11/09/2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2019-2020
774/BC-SGDĐT 06/09/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2019
1293/SGDĐT-VP 27/08/2019 Công văn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020
740/BC-SGDĐT 23/08/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019
614/BC-SGDĐT 24/06/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019
559/BC-SGDĐT 07/06/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
557/BC-SGDĐT 06/06/2019 Báo cáo Báo cáo Nội dung báo chí phản ánh về đề thi vào lớp 10 năm học 2019-2020
554/KH-SGDĐT 06/06/2019 Kế hoạch Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ năm 2019
727/SGDĐT-VP 28/05/2019 Công văn Tặng Sách giáo khoa cho học sinh con thương binh, liệt sĩ năm học 2019-2020
388/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
518/KH-SGDĐT 28/05/2019 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
368/QĐ-UBND 15/05/2019 Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
581/SGDĐT-VP 27/04/2019 Công văn Theo dõi, trực nắm tình hình trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
359/BC-SGDĐT 18/03/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019
Trang 2 / 5«12345»