Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
479/QĐ-UBND 28/03/2018 Quyết định 479-QD-UBND
02/QĐ-HĐSK 13/10/2017 Quyết định Về việc công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 -2017
11/CT-UBND 09/10/2017 Chỉ thị Về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6023/UBND-NC 29/09/2017 Công văn V/v liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
1360/QĐ-UBND 25/07/2017 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
1034/QĐ-UBND 02/06/2017 Quyết định Quyết định Chủ tịch số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” trong hoạt động dạy – học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
479/QĐ-UBND 21/03/2017 Quyết định 2406 ( 479-QĐ-UBND)
69/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định 154 ( 69-2016-QĐ-UBND)