Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
108/KH-UBND 20/07/2021 Kế hoạch Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
11/CT-UBND 14/09/2020 Chỉ thị Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
18/2020/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
1037/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
10/CT-UBND 27/05/2019 Chỉ thị Về việc đảm bảo cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
701/QĐ-UBND 21/05/2019 Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
374/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
05/QĐ-UBND 03/01/2019 Quyết định Giải thể trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Tây
18/CT-UBND 15/10/2018 Chỉ thị Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
27/2018/QĐ-UBND 21/09/2018 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
26/2018/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
1400/QĐ-UBND 14/08/2018 Quyết định Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2017-2018
1181/QĐ-UBND 24/07/2018 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
479/QĐ-UBND 28/03/2018 Quyết định 479-QD-UBND
02/QĐ-HĐSK 13/10/2017 Quyết định Về việc công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 -2017
11/CT-UBND 09/10/2017 Chỉ thị Về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6023/UBND-NC 29/09/2017 Công văn V/v liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
1360/QĐ-UBND 25/07/2017 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
1034/QĐ-UBND 02/06/2017 Quyết định Quyết định Chủ tịch số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” trong hoạt động dạy – học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
479/QĐ-UBND 21/03/2017 Quyết định 2406 ( 479-QĐ-UBND)
69/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định 154 ( 69-2016-QĐ-UBND)