Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
305/BC-SGDĐT 06/03/2020 Báo cáo Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2020
1043/BC-SGDĐT 06/12/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
989/BC-SGDĐT 29/11/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019
987/BC-SGDĐT 29/11/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2019
979/BC-SGDĐT 27/11/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả hoạt động ứng dụng Công nghệ Thông tin và Trang Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo
944/BC-SGDĐT 19/11/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, 2019
809/BC-SGDĐT 24/09/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
774/BC-SGDĐT 06/09/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2019
740/BC-SGDĐT 23/08/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019
614/BC-SGDĐT 24/06/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019
559/BC-SGDĐT 07/06/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
557/BC-SGDĐT 06/06/2019 Báo cáo Báo cáo Nội dung báo chí phản ánh về đề thi vào lớp 10 năm học 2019-2020
511/BC-SGDĐT 23/05/2019 Báo cáo Báo cáo công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
498/BC-SGDĐT 16/05/2019 Báo cáo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 về lĩnh vực giáo dục
359/BC-SGDĐT 18/03/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019
346/BC-SGDĐT 07/03/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2019
299/BC-SGDĐT 19/02/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả tổ chức Hội thảo Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
272/BC-SGDĐT 30/01/2019 Báo cáo Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học năm học 2018-2019
252/BC-SGDĐT 25/01/2019 Báo cáo Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
70/BC-SGDĐT 16/01/2019 Báo cáo
74/BC-SGDĐT 16/01/2019 Báo cáo Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018
13/BC-SGDĐT 08/01/2019 Báo cáo Báo cáo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
12/BC-SGDĐT 07/01/2019 Báo cáo Báo cáo công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
996/BC-SGDĐT 31/12/2018 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
Trang 1 / 212»