Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
655/BC-SGDĐT 16/06/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022
330/BC-SGDĐT 10/03/2022 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022
989/BC-SGDĐT 28/10/2021 Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022
903/BC-SGDDT 06/10/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi- Tháng 9 năm 2021
894/BC-SGDDT 04/10/2021 Báo cáo Xây dựng Chương trình hành động thực hiện chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ lĩnh vực giáo dục đào tạo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
855/BC-SGDDT 16/09/2021 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021
842/BC-SGDDT 15/09/2021 Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021
305/BC-SGDĐT 06/03/2020 Báo cáo Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2020
1043/BC-SGDĐT 06/12/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
989/BC-SGDĐT 29/11/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019
987/BC-SGDĐT 29/11/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2019
979/BC-SGDĐT 27/11/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả hoạt động ứng dụng Công nghệ Thông tin và Trang Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo
944/BC-SGDĐT 19/11/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, 2019
809/BC-SGDĐT 24/09/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
774/BC-SGDĐT 06/09/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2019
740/BC-SGDĐT 23/08/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019
614/BC-SGDĐT 24/06/2019 Báo cáo Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019
559/BC-SGDĐT 07/06/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
557/BC-SGDĐT 06/06/2019 Báo cáo Báo cáo Nội dung báo chí phản ánh về đề thi vào lớp 10 năm học 2019-2020
511/BC-SGDĐT 23/05/2019 Báo cáo Báo cáo công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
498/BC-SGDĐT 16/05/2019 Báo cáo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 về lĩnh vực giáo dục
359/BC-SGDĐT 18/03/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019
346/BC-SGDĐT 07/03/2019 Báo cáo Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2019
299/BC-SGDĐT 19/02/2019 Báo cáo Báo cáo Kết quả tổ chức Hội thảo Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trang 1 / 212»