Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/CT-UBND 14/09/2020 Chỉ thị Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
10/CT-UBND 27/05/2019 Chỉ thị Về việc đảm bảo cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
138/CT - BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
18/CT-UBND 15/10/2018 Chỉ thị Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục
11/CT-UBND 09/10/2017 Chỉ thị Về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục
15/CT-TTg 22/05/2012 Chỉ thị Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nướ