Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
221/SGDĐT-GDTH 27/02/2015 Công văn Công văn số 221/SGDĐT-GDTH ngày 27/2/2015 về việc Tổ chức Hội nghị sơ kết và sinh hoạt chuyên môn tiểu học cấp tỉnh năm học 2014-2015
218/SGDĐT-GDTH 27/02/2015 Công văn Công văn số 218/SGDĐT-GDTH ngày 27/2/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện các nội dung sau Hội thảo ngày 30/01/2015 đối với nhiệm vụ trọng tâm ở cấp tiểu học
204/SGDĐT-VP 14/02/2015 Công văn Công văn số 204/SGDĐT-VP ngày 14/02/2015 về việc tập trung học tập, nghiên cứu, quát triệt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
156/SGDĐT-GDTH 04/02/2015 Công văn Công văn số 156/SGDĐT-GDTH ngày 04/02/2015 về việc tổ chức giao lưu tiếng Anh Tiểu học cấp tỉnh năm học 2014-2015
227/SGDĐT-TTr 02/02/2015 Công văn Công văn số 227/SGDĐT-TTr ngày 02/2/2015 Về việc Thực hiện góp ý dự thảo Luật Dân sự sửa đổi
141/SGDĐT-GDTrH 02/02/2015 Công văn Công văn số 141/SGDĐT-GDTrH ngày 02/02/2015 về việc cử học sinh tham gia giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ VI năm 2015
131/SGDĐT-VP 30/01/2015 Công văn Công văn số 131/SGDĐT-VP ngày 30/01/2015 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2014-2015
133/SGDĐT-TTr 30/01/2015 Công văn Công văn số 133/SGDĐT-TTr ngày 30/01/2015 về việc lấy ý kiến dự thảo Luật dân sự sửa đổi, thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013
126/SGDĐT-GDTrH 29/01/2015 Công văn Công văn số 126/SGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014-2015
107/SGDĐT-VP 26/01/2015 Công văn Công văn số 107/SGDĐT-VP ngày 26/01/2015 về việc Hướng dẫn các hoạt động nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015
55/SGDĐT-GDTrH 15/01/2015 Công văn Công văn số 55/SGDĐT-GDTrH ngày 15/01/2015 về việc Chấn chỉnh công tác chuyên môn học kỳ 1 và triển khai thực hiện công tác chuyên môn học kỳ 2 cấp THCS, THPT năm học 2014-2015
63/SGDĐT-VP 15/01/2015 Công văn Công văn số 63/SGDĐT-VP ngày 15/01/2015 về việc Đề nghị cung cấp số liệu học sinh trung học cơ sở tảo hôn
23/SGDĐT-KHTC 09/01/2015 Công văn Công văn số 23/SGDĐT-KHTC ngày 09/01/2015 về việc Kiểm tra, thẩm định nhu cầu sửa chữa, cải tạo , xây dựng cơ sở vật chất tại các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2015
18/SGDĐT-GDTH 08/01/2015 Công văn Công văn số 18/SGDĐT-GDTH ngày 08/01/2015 về việc Báo cáo số liệu xây dựng kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
67/SGDĐT-GDTrH 01/01/2015 Công văn Công văn số 67/SGDĐT-GDTrH ngày 1/01/2015 về việc Tăng cường công tác y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán
2136/SGDĐT-VP 29/12/2014 Công văn Công văn số 2136/SGDĐT-VP ngày 29/12/2014 Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp các ngày lễ, Tết năm 2015
2125/SGDĐT-VP 27/12/2014 Công văn Công văn số 2125/SGDĐT-VP ngày 27/12/2014 về việc Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015
2124/SGDĐT-KHTC 27/12/2014 Công văn Công văn số 2124/SGDĐT-KHTC ngày 27/12/2014 về việc Tổ chức Hội nghị giao kế hoạch và dự toán thu, chi năm 2015
2080/SGDĐT-GDTrH 17/12/2014 Công văn Công văn số 2080/SGDĐT-GDTrH ngày 17/12/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội khỏe phù đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XI năm 2015
2068/SGDĐT-GDTrH 15/12/2014 Công văn Công văn số 2068/SGDĐT-GDTrH ngày 15/12/2014 về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát công tác kiểm tra học kỳ I
2037/SGDĐT-KTKĐCL 09/12/2014 Công văn Công văn số 2037/SGDĐT-KTKĐCL ngày 09/12/2014 về việc Điều chỉnh lịch thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm học 2014-2015
1907/SGDĐT-GDTrH 21/11/2014 Công văn Công văn số 1907/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2014 về việc Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 theo đề chung của Sở
1885/SGDĐT-TTr 18/11/2014 Công văn Công văn số 1885/SGDĐT-TTr ngày 18/11/2014 về việc Thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
1842/SGDĐT-TCCB 11/11/2014 Công văn Công văn số 1842/SGDĐT-TCCB ngày 11/11/2014 về việc góp ý quy định việc điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo
Trang 5 / 6« Đầu...«23456»