Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
807/HD-SGDĐT 15/09/2020 Hướng dẫn Hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021
799/HD-SGDĐT 10/09/2020 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021