Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
162/KH-SGDĐT 02/03/2023 Kế hoạch Kế hoạch làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện về công tác giáo dục và đào tạo tại địa phương
141/KH-SGDĐT 24/02/2023 Kế hoạch KÊ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023. PHỤ LỤC KÈM KH
92/KH-SGDĐT 06/02/2023 Kế hoạch Kế hoạch Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
332/KH-SGDĐT 11/03/2022 Kế hoạch Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
293/KH-SGDĐT 28/02/2022 Kế hoạch Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
285/KH-SGDĐT 24/02/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2021 - 2022
145/KH-UBND 20/10/2021 Kế hoạch Kế hoạch thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở các lĩnh vực tỉnh cần ưu tiên thu hút giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
108/KH-UBND 20/07/2021 Kế hoạch Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
316/KH-SGDDT 23/03/2021 Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 trong ngành Giáo dục và Đào tạo
262/KH-SGDDT 03/03/2021 Kế hoạch Sử dụng thư điện tử và phát triển cổng, trang thông tin điện tử ngành giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025
625/KH-SGDĐT 09/07/2020 Kế hoạch Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn Chính trị hè năm 2020602
350/KH-SGDĐT 30/03/2020 Kế hoạch Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
303/KH-SGDĐT 06/03/2020 Kế hoạch Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
261/KH-SGDĐT 14/02/2020 Kế hoạch Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
256/KH-SGDĐT 11/02/2020 Kế hoạch Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
1048/KH-SGDĐT 10/12/2019 Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII (2020-2025)
813/KH-SGDĐT 25/09/2019 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020
811/KH-SGDĐT 24/09/2019 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam năm học 2019-2020 của ngành GDĐT
803/KH-SGDĐT 23/09/2019 Kế hoạch Kế hoạch Kiểm tra chuyên môn cấp THCS, THPT năm học 2019-2020
806/KH-SGDĐT 23/09/2019 Kế hoạch Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp học mầm non năm học 2019-2020
554/KH-SGDĐT 06/06/2019 Kế hoạch Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ năm 2019
518/KH-SGDĐT 28/05/2019 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
345/KH-SGDĐT 07/03/2019 Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức Hội thao học sinh cấp tỉnh năm học 2018-2019
334/KH-SGDĐT 01/03/2019 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị đối với ngành giáo dục và Đào tạo
Trang 1 / 212»