Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
278/KL-TTr 31/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Phương trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
277/KL-TTr 30/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2020-2021
258/KL-TTr 10/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra công tác coi thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Đại Việt khóa thi ngày 21/11/2020
1048/KL-SGDĐT 09/12/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra công tác quản lý nhà trường tại Trường THPT Lê Trung Đình
256/KL-TTr 09/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra thi tốt nghiệp Nghề phổ thông năm học 2020-2021 (đợt 1)
1460/KL-BGDĐT 19/11/2020 Kết luận Kết luận thanh tra công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
229/KL-TTr 06/11/2020 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Lý Sơn trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
224/KL-TTr 26/10/2020 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học giỏi quốc gia năm 2021
905/KL-SGDĐT 13/10/2020 Kết luận Kết luận thanh tra công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)
209/KL-TTr 12/10/2020 Kết luận Kết luận thanh tra coi thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Đại Việt
886/KL-SGDĐT 05/10/2020 Kết luận Kết luận thanh tra công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
883/KL-SGDĐT 02/10/2020 Kết luận Kết luận thanh tra công tác coi thi, công tác chấm thi và công tác xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)
785/KL-SGDĐT 07/09/2020 Kết luận Kết luận thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
786/KL-SGDĐT 07/09/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra công tác chấm thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
727/KL-SGDĐT 18/08/2020 Kết luận Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị in sao đề thi; công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi; công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
166/KL-TTr 30/07/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra Chuyên ngành các trung tâm tin học, ngoại ngữ
152/KL-TTr 20/07/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra Chuyên ngành việc thực hiện tiến độ chương trình năm học 2019-2020 tại các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
28/KL-TTr 13/02/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT số 2 Nghĩa Hành trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
45/TB-SGDĐT 20/01/2020 Kết luận Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2019-2020
14/LK-TTr 15/01/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Minh Long trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường
267/KL-TTr 31/12/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung trong công tác quản lý chuyên môn của nhà trường
256/KL-TTr 16/12/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra chuyên ngành công tác Quản lý chuyên môn của Trưởng phòng GDĐT huyện Minh Long
239/KL-TTr 29/11/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Trà Bồng trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường
909/KL-SGDĐT 12/11/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra  các khoản thu chi đầu năm học và hồ sơ, sổ sách trong nhà trường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trang 1 / 3123»