Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
405/QĐ-SGDĐT 21/03/2023 Quyết định Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. PL Công khai thuc hiện dự toán năm 2022
384/QĐ-SGDĐT 08/03/2023 Quyết định Công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 - năm 2023
371/QĐ-SGDĐT 03/03/2023 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
293/QĐ-SGDĐT 09/02/2023 Quyết định Công khai dự toán chi vốn đầu tư công (Đợt 1) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Sở Giáo dục và đào tạo. Phuluc cong khaikinhphidau tưcông CTMTQG năm 2023
288/QĐ-SGD 07/02/2023 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của Sở GDĐT
198/QĐ-SGDĐT 12/01/2023 Quyết định Công bố công khai phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Quyết định công khai phân bổ du toán kinh phí CTMT năm 2023 Phulucphanbokinhphidau tưcông năm 2023-SGD
185/QĐ-SGDĐT 09/01/2023 Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi Quyết định công khai dự toán 2023 Phụ lục công khai dự toán 2023
27/12/2022 Quyết định Về việc thu hồi, hủy bỏ và cấp lại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
4103/QĐ-SGDĐT 28/11/2022 Quyết định Cho phép hoạt động giáo dục đối với Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Tâm Việt
3670/QĐ-SGDĐT 25/10/2022 Quyết định Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1530/QĐ-SGDĐT 03/10/2022 Quyết định Công bố công khai dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
1471/QĐ-SGDĐT 14/09/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác năm học 2022-2023
1466/QĐ-SGDĐT 13/09/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2022-2023
1445/QĐ-SGDĐT 07/09/2022 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023
1392/QĐ-SGDĐT 19/08/2022 Quyết định Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 cuả Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc
1246/QĐ-SGDĐT 22/07/2022 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo
1218/QĐ-SGDĐT 19/07/2022 Quyết định Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022
515/QĐ-SGDĐT 25/04/2022 Quyết định Công nhận Danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2021-2022
277/QĐ-SGDĐT 24/02/2022 Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022
50/QĐ-SGDĐT 10/02/2022 Quyết định Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi
1492/QĐ-SGDĐT 15/10/2021 Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1485/QĐ-SGDDT 12/10/2021 Quyết định Cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường THCS và THPT Phó Mục Gia
1130/QĐ-SGDDT 16/09/2021 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 4-NCB-Quảng Ngãi Thi công xây dựng công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; Hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh
1131/QĐ-SGDDT 16/09/2021 Quyết định Chỉ định thầu đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh
Trang 1 / 512345»