Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1492/QĐ-SGDĐT 15/10/2021 Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1485/QĐ-SGDDT 12/10/2021 Quyết định Cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường THCS và THPT Phó Mục Gia
1130/QĐ-SGDDT 16/09/2021 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 4-NCB-Quảng Ngãi Thi công xây dựng công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; Hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh
1131/QĐ-SGDDT 16/09/2021 Quyết định Chỉ định thầu đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh
1127/QĐ-SGDDT 15/09/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022
1126/QĐ-SGDDT 15/09/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022
1125/QĐ-SGDDT 15/09/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1192/QĐ-SGDĐT 16/09/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2020-2021
1190/QĐ-SGDĐT 15/09/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm học 2020-2021
18/2020/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
1118/QĐ-SGDĐT 27/08/2020 Quyết định Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2019-2020
897/QĐ-SGDĐT 15/07/2020 Quyết định Thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông - Nguyễn Tấn Diệp
171/QĐ-SGDĐT 06/03/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
40/QĐ-SGDĐT 10/02/2020 Quyết định Ban hành Chương trình Công tác năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
1344/QĐ-SGDĐT 11/09/2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2019-2020
1338/QĐ-SGDĐT 11/09/2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm học 2019-2020
1037/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
429/QĐ-SGDĐT 04/06/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và nội dung ôn tập, biên soạn đề thi, hướng dẫn chấm cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2019
388/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
701/QĐ-UBND 21/05/2019 Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
368/QĐ-UBND 15/05/2019 Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
224/QĐ-SGDĐT 26/03/2019 Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT
374/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
192/QĐ-SGDĐT 08/03/2019 Quyết định Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo
Trang 1 / 41234»