Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
455/QĐ-SGDĐT 17/04/2015 Quyết định Quyết định số 455/QĐ-SGDĐT ngày 17/4/2015 về việc Công nhận và khen thưởng giáo viên đạt thành tích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2014-2015
450/QĐ-SGDĐT 16/04/2015 Quyết định Quyết định số 450/QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2015 về việc Công nhận và khen thưởng giáo viên đạt thành tích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2014-2015
402/QĐ-SGDĐT 31/03/2015 Quyết định Quyết định 402/QĐ-SGDĐT Về việc Tthanh tra chuyên ngành việc quản lý, chỉ đạo của thủ trưởng và thực thi công vụ của công chức, viên chức
358/QĐ-SGDĐT 18/03/2015 Quyết định Quyết định 358/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2015 về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
341/QĐ-SGDĐT 12/03/2015 Quyết định Quyết định số 341/QĐ-SGDĐT ngày 12/3/2015 về việc Khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2014-2015
336/QĐ-SGDĐT 10/03/2015 Quyết định Quyết định số 336/QĐ-SGDĐT ngày 10/3/2015 Về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Lê Vân, giáo viên trường THPT Võ Nguyên Giáp (trước đây là trường THPT số 1 Sơn Tịnh)
300/QĐ-SGDĐT 26/02/2015 Quyết định Quyết định số 300/QĐ-SGDĐT ngày 26/2/2015 về việc Thành lập Ban Tổ chức và tổ báo cáo viên lớp tập huấn các mô đun chuyên môn cho cán bộ quản lý mầm non
14/QĐ-SGDĐT 12/01/2015 Quyết định Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT ngày 12/01/2015 về việc Phê duyệt danh sách các Dự án đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành học sinh trung học cấp tỉnh năm học cấp tỉnh năm học 2014-2015
09/QĐ-SGDĐT 08/01/2015 Quyết định Quyết định số 09/QĐ-SGDĐT ngày 08/01/2015 Điều chỉnh lịch Thanh tra năm học 2014-2015
Trang 2 / 2«12