Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1123/QĐ-SGDĐT 11/09/2017 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IS0 9001 : 2008
1122/QĐ-SGDĐT 08/09/2017 Quyết định Phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm học 2017-2018
1360/QĐ-UBND 25/07/2017 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
1034/QĐ-UBND 02/06/2017 Quyết định Quyết định Chủ tịch số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” trong hoạt động dạy – học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
453/QĐ-SGDĐT 25/05/2017 Quyết định Công nhận Đề tài, sáng kiến cấp cơ sở, năm học 2016-2017
479/QĐ-UBND 21/03/2017 Quyết định 2406 ( 479-QĐ-UBND)
69/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định 154 ( 69-2016-QĐ-UBND)
5062/QĐ-SGDĐT 07/12/2016 Quyết định Quyết định 5062/QĐ-SGDĐT ngày 07/12/2016 về việc Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông
225/QĐ-XPVPHC 30/11/2016 Quyết định Quyết định số 225/QĐ-XPVPHC ngày 30/11/2016 của Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc Xử phạt vi phạm hành chính
4641/QĐ-SGDĐT 04/11/2016 Quyết định Quyết định số 4641/QĐ-SGDĐT ngày 04/11/2016 về việc Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
4640/QĐ-SGDĐT 03/11/2016 Quyết định Quyết định số 4640/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2016 về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo và Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
4632/QĐ-SGDĐT 02/11/2016 Quyết định Quyết định số 4632/QĐ-SGDĐT ngày 02/11/2016 về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
407/QĐ-SGDĐT 31/03/2016 Quyết định Quyết định số 407/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2016 về việc thành lập Đoàn tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 khu vực III tại Thanh Hóa
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
801/QĐ-SGDĐT 07/07/2015 Quyết định Quyết định số 801/QĐ-SGDĐT ngày 07/7/2015 về việc Công nhận kết quả thẩm định Đề tài, sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015
455/QĐ-SGDĐT 17/04/2015 Quyết định Quyết định số 455/QĐ-SGDĐT ngày 17/4/2015 về việc Công nhận và khen thưởng giáo viên đạt thành tích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2014-2015
450/QĐ-SGDĐT 16/04/2015 Quyết định Quyết định số 450/QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2015 về việc Công nhận và khen thưởng giáo viên đạt thành tích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2014-2015
402/QĐ-SGDĐT 31/03/2015 Quyết định Quyết định 402/QĐ-SGDĐT Về việc Tthanh tra chuyên ngành việc quản lý, chỉ đạo của thủ trưởng và thực thi công vụ của công chức, viên chức
358/QĐ-SGDĐT 18/03/2015 Quyết định Quyết định 358/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2015 về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
341/QĐ-SGDĐT 12/03/2015 Quyết định Quyết định số 341/QĐ-SGDĐT ngày 12/3/2015 về việc Khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2014-2015
336/QĐ-SGDĐT 10/03/2015 Quyết định Quyết định số 336/QĐ-SGDĐT ngày 10/3/2015 Về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Lê Vân, giáo viên trường THPT Võ Nguyên Giáp (trước đây là trường THPT số 1 Sơn Tịnh)
300/QĐ-SGDĐT 26/02/2015 Quyết định Quyết định số 300/QĐ-SGDĐT ngày 26/2/2015 về việc Thành lập Ban Tổ chức và tổ báo cáo viên lớp tập huấn các mô đun chuyên môn cho cán bộ quản lý mầm non
14/QĐ-SGDĐT 12/01/2015 Quyết định Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT ngày 12/01/2015 về việc Phê duyệt danh sách các Dự án đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành học sinh trung học cấp tỉnh năm học cấp tỉnh năm học 2014-2015
09/QĐ-SGDĐT 08/01/2015 Quyết định Quyết định số 09/QĐ-SGDĐT ngày 08/01/2015 Điều chỉnh lịch Thanh tra năm học 2014-2015
Trang 3 / 3«123