Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
838/KL-SGDĐT 02/11/2017 Văn bản khác Kết luận nội dung tố cáo đối với Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi
251/KL-TTr 03/01/2017 Văn bản khác Kết luận số 251/KL-TTr của Thanh tra Sở về việc thanh tra chuyên ngành trường THPT Trần Quang Diệu
1432/SGDĐT-GDTrH 07/09/2016 Văn bản khác Công căn số 1432/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017
1287/HDLT-SGDĐT-BHXH 05/09/2016 Văn bản khác Hướng dẫn số 1287/HDLT-SGDĐT-BHXH ngày 05/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
117/KL-SGDĐT 10/03/2015 Văn bản khác Kết luận số 117/KL-SGDĐT ngày 10/3/2015 Kết luận nội dung tố cáo Đỗi với Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp (trước đây là trường THPT số 1 Sơn Tịnh)