Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1180/SGDĐT-GDMN 16/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non
1182/SGDĐT-GDTrH 16/09/2020 Công văn Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
1179/SGDĐT-GDTH 16/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện nội dung Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 1 từ năm học 2020-2021
1192/QĐ-SGDĐT 16/09/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2020-2021
810/TB-SGDĐT 16/09/2020 Thông báo Thông báo Bán thanh lý tài sản
807/HD-SGDĐT 15/09/2020 Hướng dẫn Hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021
1190/QĐ-SGDĐT 15/09/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm học 2020-2021
1175/SGDĐT-VP 15/09/2020 Công văn Triển khai thực hiện Chỉ thị năm học 2020-2021 của UBND tỉnh
11/CT-UBND 14/09/2020 Chỉ thị Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
1162/SGDĐT-GDTrH 14/09/2020 Công văn Hướng dẫn triển khai Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021
1160/SGDĐT-GDTrH 11/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
799/HD-SGDĐT 10/09/2020 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021
1140/SGDĐT-GDTH 10/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2020-2021
1139/SGDĐT-GDTH 09/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021
1138/SGDĐT-GDTrH 09/09/2020 Công văn Cuộc thi " Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp " năm 2020
1130/SGDĐT-CNTX 08/09/2020 Công văn Hướng dẫn bổ sung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, CĐGDMN năm 2020
786/KL-SGDĐT 07/09/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra công tác chấm thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
1116/SGDĐT-GDTH 07/09/2020 Công văn Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học từ năm học 2020-2021
1106/SGDĐT-VP 04/09/2020 Công văn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
1101/SGDĐT-KHTC 03/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh năm học 2020-2021
18/2020/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
1086/SGDDT-CNTX 31/08/2020 Công văn Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học; CĐGDMN năm 2020
1118/QĐ-SGDĐT 27/08/2020 Quyết định Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2019-2020
166/KL-TTr 30/07/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra Chuyên ngành các trung tâm tin học, ngoại ngữ
Trang 1 / 2312345»1020...Cuối »