Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 996/BC-SGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2018
Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Phòng chính trị tư tưởng
Người ký Nguyễn Ngọc Thái
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
Tải về
Xem văn bản
Xem Online