Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1406/SGDĐT-CNTX 13/09/2019 Công văn Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
1392/SGDĐT-GDTrH 12/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT trong hoạt động dạy và học năm học 2019-2020
1389/SGDĐT-GDTrH 11/09/2019 Công văn Hương dẫn việc chuyển trường và xin học lại đối với học sinh THCS, THPT
1387/SGDĐT-GDTrH 11/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục dân tộc
1344/QĐ-SGDĐT 11/09/2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2019-2020
1384/SGDĐT-GDTH 11/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021
1338/QĐ-SGDĐT 11/09/2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm học 2019-2020
1337/SGDĐT-CTTT 05/09/2019 Công văn Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử
1335/SGDĐT-GDTrH 04/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện công tác PCGD, XMC năm học 2019-2020
1334/SGDĐT-CTTT 04/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, thể thao, y tế trường học và công tác học sinh năm học 2019-2020
1312/SGDĐT-GDTrH 03/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng an ninh năm học 2019-2020
1314/SGDĐT-GDTrH 03/09/2019 Công văn Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2019-2020
1320/SGDĐT-GDTX 03/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục thường xuyên
1317/SGDĐT-GDTH 03/09/2019 Công văn Hướng dẫn tổ chức dạy thêm môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019-2020
155/KL-TTr 03/09/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra chuyên ngành các trung tâm ngoại ngữ, tin học
1310/SGDĐT-GDTrH 30/08/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
1305/SGDĐT-GDTH 29/08/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
1298/SGDĐT-GDMN 28/08/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Mầm non
1293/SGDĐT-VP 27/08/2019 Công văn Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020
708/KL-SGDĐT 12/08/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
706/KL-SGDĐT 09/08/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc thanh tra công tác Phúc khảo bài thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
689/KL-SGDĐT 30/07/2019 Kết luận

Kết luận thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019-2020

 
1037/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
671/KL-SGDĐT 23/07/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra công tác chấm thi tự luận Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Trang 2 / 20«12345»1020...Cuối »