Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4103/QĐ-SGDĐT 28/11/2022 Quyết định Cho phép hoạt động giáo dục đối với Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Tâm Việt
926/TB-SGDĐT 30/09/2022 Thông báo Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022
1616/SGDĐT-TCCB 14/09/2022 Công văn Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2022 cho các cấp học; mầm non, tiểu học, THCS, THPT
1559/SGDĐT-TCCB 06/09/2022 Công văn

Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022

Đơn đăng ký dự thi

Bản nhận xét, đánh giá viên chức năm 2021

Mẫu danh sách đăng ký dự thi

844/TB-SGDĐT 31/08/2022 Thông báo Thông báo tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022
1278/SGDĐT-TCCB 20/07/2022 Công văn Đính chính Quyết định số 1218/QĐ-SGDĐT ngày 19/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022
1218/QĐ-SGDĐT 19/07/2022 Quyết định Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022
736/TB-SGDĐT 18/07/2022 Thông báo Tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút năm 2022
1492/QĐ-SGDĐT 15/10/2021 Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1485/QĐ-SGDDT 12/10/2021 Quyết định Cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường THCS và THPT Phó Mục Gia
1125/QĐ-SGDDT 15/09/2021 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
969/TB-SGDĐT 16/11/2020 Thông báo Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (biểu mẫu đính kèm)
352/TB-SGDĐT 30/03/2020 Thông báo Thông báo tiếp nhận giáo viên vào Trường THPT chuyên Lê Khiết năm học 2019-2020
247/SGDĐT-TCCB 10/03/2020 Công văn Đăng ký danh sách và nộp hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020
1783/SGDĐT-TCCB 19/11/2019 Công văn Hướng dẫn đánh giá và phân loại tập thể lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức năm 2019 ( Biễu mẫu kèm theo CV 1783)
1474/SGDĐT-TCCB 25/09/2019 Công văn Điều chỉnh giờ thi tuyển dụng viên chức giáo viên (vòng 1) năm 2019
1328/SGDĐT-TCCB 17/09/2019 Công văn Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS), niên khoá 2020-2022
429/QĐ-SGDĐT 04/06/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và nội dung ôn tập, biên soạn đề thi, hướng dẫn chấm cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2019
691/SGDĐT-TCCB 20/05/2019 Công văn Chỉ đạo, triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
679/SGDĐT-TCCB 16/05/2019 Công văn Báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
678/SGDĐT-TCCB 16/05/2019 Công văn Rà soát, cập nhật thông tin đội ngũ của ngành Giáo dục trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành
597/SGDĐT-TCCB 04/05/2019 Công văn Về việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung 6 tháng đầu năm 2019 cho công chức, viên chức và người lao động
382/SGDĐT-TCCB 25/03/2019 Công văn Đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019
235/SGDĐT-TCCB 25/02/2019 Công văn Thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục năm 2019
Trang 1 / 212»