Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1857/SGDĐT-GDMNTH 19/10/2021 Công văn Về việc tổ chức dạy học trực tuyến và kiểm tra định kỳ cấp tiểu học
1569/SGDDT-GDTH 14/09/2021 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
1483/SGDDT-GDTH 30/08/2021 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021 - 2022.
846/SGDĐT-GDTH 07/06/2021 Công văn Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1
1179/SGDĐT-GDTH 16/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện nội dung Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 1 từ năm học 2020-2021
1140/SGDĐT-GDTH 10/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2020-2021
1139/SGDĐT-GDTH 09/09/2020 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021
1116/SGDĐT-GDTH 07/09/2020 Công văn Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học từ năm học 2020-2021
1676/SGDĐT-GDTH 31/10/2019 Công văn Kiểm tra chuyên môn cấp tiểu học năm học 2019-2020
1677/SGDĐT 31/10/2019 Công văn Hướng dẫn tổ chức các hội thi cho giáo viên và học sinh cấp tiểu học năm học 2019-2020
1416/SGDĐT-GDTH 16/09/2019 Công văn Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021
1384/SGDĐT-GDTH 11/09/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021
1317/SGDĐT-GDTH 03/09/2019 Công văn Hướng dẫn tổ chức dạy thêm môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019-2020
1305/SGDĐT-GDTH 29/08/2019 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
707/SGDĐT-GDTH 22/05/2019 Công văn Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học năm học 2019-2020
496/SGDĐT-GDTH 11/04/2019 Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện tăng cường tiếng Việt và chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 năm 2019
302/SGDĐT-GDTH 08/03/2019 Công văn Tổ chức Hội thi "Viết chữ đúng, Rèn chữ đẹp "cho giáo viên và học sinh cấp tiểu học năm học 2018-2019
246/SGDĐT-GDTH 27/02/2019 Công văn Thông báo thời gian và địa điểm tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2018-2019
40/SGDĐT-GDTH 07/01/2019 Công văn Kế hoạch triển khai chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestle MILO cho học sinh tiểu học năm 2019
1338/QĐ-SGDĐT 19/09/2018 Quyết định Kiện toàn Tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2023
1420/SGDĐT-GDTH 17/09/2018 Công văn Hướng dẫn hồ sơ, sổ sách và chương trình rèn luyện Đội viên năm học 2018-2019
1344/SGDĐT-GDTH 31/08/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019
3868/BGDĐT-GDTH 28/08/2018 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019
758/KH-SGDĐT 13/10/2017 Kế hoạch Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018
Trang 1 / 212»