Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
155/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Global Kids
156/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH QC-TCSK Liên Lục Địa
158/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ESL
157/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh
159/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Việt Á
160/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ADA
141/KH-SGDĐT 24/02/2023 Kế hoạch KÊ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023. PHỤ LỤC KÈM KH
45/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH QS-TCSK Liên Lục Địa
46/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ESL
47/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh
49/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Thời Đại Mới
50/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ADA
51/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Global Kids
52/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Việt Á
53/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Victoria
96/SGDĐT-GDMNTH 16/01/2023 Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo ở những nơi có đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
1539/SGDĐT-GDMNTH 31/08/2022 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023
1516/SGDĐT-GDMNTH 29/08/2022 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục tiểu học
515/QĐ-SGDĐT 25/04/2022 Quyết định Công nhận Danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2021-2022
285/KH-SGDĐT 24/02/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2021 - 2022
1857/SGDĐT-GDMNTH 19/10/2021 Công văn Về việc tổ chức dạy học trực tuyến và kiểm tra định kỳ cấp tiểu học
1569/SGDDT-GDTH 14/09/2021 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
1483/SGDDT-GDTH 30/08/2021 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021 - 2022.
846/SGDĐT-GDTH 07/06/2021 Công văn Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1
Trang 1 / 212»