Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
252/TB-SGDĐT 22/03/2023 Thông báo Thông báo khởi công công trình xây dựng Trường THCS-THPT Phạm Kiệt
251/TB-SGDĐT 22/03/2023 Thông báo Thông báo khởi công công trình Trường THPT Ba Tơ
171/TB-SGDĐT 03/03/2023 Thông báo Thông báo Kết luận về việc kiểm tra công tác quản lý chuyên môn và triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018
155/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Global Kids
156/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH QC-TCSK Liên Lục Địa
158/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ESL
157/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh
159/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Việt Á
160/TB-SGDĐT 01/03/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ADA
132/TB-SGDĐT 20/02/2023 Thông báo Thông báo chương trình học bổng Nhật Bản và Ba Lan năm 2023. 86-TB-BGDDT TB số 02
85/TB-SGDĐT 03/02/2023 Thông báo Thông báo về việc giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
45/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH QS-TCSK Liên Lục Địa
46/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ESL
47/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh
49/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Thời Đại Mới
50/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ ADA
51/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Global Kids
52/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Việt Á
53/TB-SGDĐT 16/01/2023 Thông báo Thông báo Kết quả thẩm định Hồ sơ năng lực của Trung tâm Ngoại ngữ Victoria
1185/TB-SGDĐT 19/12/2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023
1031/TB-SGDĐT 09/11/2022 Thông báo

Thông báo về việc giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Dự dự thảo NQ

947/TB-SGDĐT 12/10/2022 Thông báo Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2022
946/TB-SGDĐT 12/10/2022 Thông báo Thông báo về quy định thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022
926/TB-SGDĐT 30/09/2022 Thông báo Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Trang 1 / 3123»