Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
10/KL-TTr 14/01/2021 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
278/KL-TTr 31/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Phương trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
277/KL-TTr 30/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2020-2021
258/KL-TTr 10/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra công tác coi thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Đại Việt khóa thi ngày 21/11/2020
256/KL-TTr 09/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra thi tốt nghiệp Nghề phổ thông năm học 2020-2021 (đợt 1)
229/KL-TTr 06/11/2020 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Lý Sơn trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
224/KL-TTr 26/10/2020 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học giỏi quốc gia năm 2021
209/KL-TTr 12/10/2020 Kết luận Kết luận thanh tra coi thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Đại Việt
1192/QĐ-SGDĐT 16/09/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2020-2021
1190/QĐ-SGDĐT 15/09/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm học 2020-2021
786/KL-SGDĐT 07/09/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra công tác chấm thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
166/KL-TTr 30/07/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra Chuyên ngành các trung tâm tin học, ngoại ngữ
152/KL-TTr 20/07/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra Chuyên ngành việc thực hiện tiến độ chương trình năm học 2019-2020 tại các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
28/KL-TTr 13/02/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT số 2 Nghĩa Hành trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
14/LK-TTr 15/01/2020 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Minh Long trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường
267/KL-TTr 31/12/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung trong công tác quản lý chuyên môn của nhà trường
256/KL-TTr 16/12/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra chuyên ngành công tác Quản lý chuyên môn của Trưởng phòng GDĐT huyện Minh Long
239/KL-TTr 29/11/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT Trà Bồng trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường
909/KL-SGDĐT 12/11/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra  các khoản thu chi đầu năm học và hồ sơ, sổ sách trong nhà trường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
195/KL-TTr 22/10/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS-THPT Phạm Kiệt trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường
182/KL-TTr 30/09/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra chuyên ngành Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà
1338/QĐ-SGDĐT 11/09/2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm học 2019-2020
155/KL-TTr 03/09/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra chuyên ngành các trung tâm ngoại ngữ, tin học
708/KL-SGDĐT 12/08/2019 Kết luận Kết luận Thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Trang 1 / 3123»