Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1127/QĐ-SGDDT 15/09/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022
1126/QĐ-SGDDT 15/09/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022
1550/SGDDT-TTr 10/09/2021 Công văn Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
823/KL-SGDĐT 31/08/2021 Kết luận Kết luận thanh tra công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021-Đợt 2
803/KL-SGDĐT 24/08/2021 Kết luận Kết luận thanh tra công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
794/KL-SGDĐT 20/08/2021 Kết luận Kết luận thanh tra công tác chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021-Đợt 2
780/KL-SGDĐT 17/08/2021 Kết luận Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị tổ chức, công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi, công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021-Đợt 2
734/KL-SGDĐT 29/07/2021 Kết luận Kết luận thanh tra công tác chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
719/KL-SGDĐT 22/07/2021 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021-2022
700/KL-SGDĐT 19/07/2021 Kết luận Kết luận thanh tra công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi, công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
667/KL-SGDĐT 06/07/2021 Kết luận Kết luận thanh tra công tác công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
103/KL-TTr 14/06/2021 Kết luận Kết luận thanh tra Công tác tiếp nhận, sử dụng và bảo quản thiết bị được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp từ nguồn kinh phí mua sắm năm 2020 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
97/KL-TTr 29/05/2021 Kết luận Kết luận thanh tra công tác coi thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Đại Việt khóa ngày 22/5/2021
79/KL-TTr 05/05/2021 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 năm 2020-2021
80/KL-TTr 05/05/2021 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi Nghề phổ thông khóa ngày 18/4/2021
72/KL-TTr 28/04/2021 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng GDĐT huyện Nghĩa Hành trong công tác quản lý chuyên môn
55/KL-TTr 08/04/2021 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm 2020-2021
53/KL-TTr 06/04/2021 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Khiết trong công tác quản lý các hoạt động chuyên môn của nhà trường
27/KL-TTr 26/02/2021 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Số 2 Mộ Đức trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
10/KL-TTr 14/01/2021 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
278/KL-TTr 31/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Phương trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
277/KL-TTr 30/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2020-2021
258/KL-TTr 10/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra công tác coi thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Đại Việt khóa thi ngày 21/11/2020
256/KL-TTr 09/12/2020 Kết luận Kết luận thanh tra thi tốt nghiệp Nghề phổ thông năm học 2020-2021 (đợt 1)
Trang 1 / 3123»