Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
189/KL-SGDĐT 14/03/2023 Kết luận Kết luận Thanh tra Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2022-2023
173/KL-SGDĐT 06/03/2023 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng GDĐT thị xã Đức Phổ
164/KL-SGDĐT 02/03/2023 Kết luận Kết luận thanh tra Về việc thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong công tác quản lý các hoạt động chuyên môn của nhà trường
132/KL-SGDĐT 20/02/2023 Kết luận Kết luận thanh tra Về việc thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường
57/KL-SGDĐT 17/01/2023 Kết luận Kết luận Thanh tra Coi thi Kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Đại Việt khóa ngày 31/12/2022
1185/TB-SGDĐT 19/12/2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023
1092/KL-SGDĐT 24/11/2022 Kết luận Kết luận thanh tra Công tác tiếp nhận, sử dụng, bảo quản thiết bị được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp năm 2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
977/KL-SGDĐT 24/10/2022 Kết luận Kết luận Thanh tra Kỳ thi chọn đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023
977/KL-SGDĐT 24/10/2022 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn đội dự tuyển HSGQG năm học 2022-2023
878/KL-SGDĐT 14/09/2022 Kết luận Kết luận thanh tra chuyên ngành các trung tâm ngoại ngữ
1466/QĐ-SGDĐT 13/09/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2022-2023
1445/QĐ-SGDĐT 07/09/2022 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023
811/KL-SGDĐT 22/08/2022 Kết luận Thanh tra công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
811/KL-SGDĐT 22/08/2022 Kết luận Kết luận thanh tra phúc khảo bài thi TN THPT năm 2022
121/KL-TTr 28/07/2022 Kết luận Kết luận thanh tra chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp Kỳ thi TN THPT năm 2022
112/KL-TTr 28/07/2022 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
117/KL-TTr 13/07/2022 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chứng chỉ ứng dụng CNTT tại Trung tâm ngoại ngữ tin học Đại việt
70/KL-TTr 09/05/2022 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi nghề khóa ngày 17/4/2022
64/KL-TTr 26/04/2022 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn HSG 11 năm học 2021-2022
52/KL-TTr 14/04/2022 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn HSG 9 năm học 2021-2022
38/KL-TTr 18/03/2022 Kết luận Kết luận thanh tra Kỳ thi chọn HSG 12 năm học 2021-2022
277/QĐ-SGDĐT 24/02/2022 Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022
192/KL-TTr 31/12/2021 Kết luận Kết luận thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng THPT Sơn Hà
192/KL-TTr 31/12/2021 Kết luận Kết luận Thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Sơn Hà trong công tác quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường
Trang 1 / 41234»