Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
402/SGDĐT-TCCB 27/03/2015 Công văn Công văn số 402/SGDĐT-TCCB ngày 27/3/2015 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức giáo dục năm học 2014-2015
408/SGDĐT-VP 27/03/2015 Công văn Công văn số 408/SGDĐT-VP ngày 27/3/2015 về việc Khen thưởng trong Hội thi điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015
404/SGDĐT-KHTC 27/03/2015 Công văn Công văn số 404/SGDĐT-KHTC ngày 27/3/2015 về việc Hướng dẫn nhận, cấp gạo cho học sinh theo 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Chính phủ
407/SGDĐT-VP 27/03/2015 Công văn Công văn số 407/SGDĐT-VP ngày 27/3/2015 Về việc Triển khai phương án phòng, chống lũ
363/SGDĐT-GDTrH 26/03/2015 Công văn Công văn số 363/SGDĐT-GDTrH ngày 26/3/2015 về việc Thông báo thời gian địa điểm tổ chức thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay, khu vực năm 2015
364/SGDĐT-GDTH 26/03/2015 Công văn Công văn số 364/SGDĐT-GDTH ngày 26/3/2015 về việc Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2014-2015
400/SGDĐT-KHTC 25/03/2015 Công văn Công văn số 400/SGDĐT-KHTC ngày 25/3/2015 về việc Báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP và các chế độ chính sách khác của ngành giáo dục năm 2014
355/SGDĐT-GDTrH 25/03/2015 Công văn Công văn số 355/SGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2015 về việc Qui định những hoạt động, quy định trong Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2014-2015
358/SGDĐT-GDMN 25/03/2015 Công văn Công văn số 358/SGDĐT-GDMN ngày 25/3/2015 về việc Hướng dẫn triển khai nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non 2015-2016
377/SGDĐT-GDrTH 20/03/2015 Công văn Công văn số 377/SGDĐT-GDrTH ngày 20/3/2015 Về việc bộ sách hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2014-2015
320/SGDĐT-GDTrH 17/03/2015 Công văn Công văn số 320/SGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2015 Về việc Hướng dẫn kỷ luật học sinh
311/SGDĐT-BVSTBPN 16/03/2015 Công văn Công văn số 311/SGDĐT-BVSTBPN ngày 16/3/2015 về việc Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2015
274/SGDĐT-TCCB 10/03/2015 Công văn Công văn số 274/SGDĐT-TCCB ngày 10/3/2015 Về việc thực hiện theo quyết định 336 và xử lý kỷ luật viên chức
243/SGDĐT-TCCB 05/03/2015 Công văn Công văn số 243/SGDĐT-TCCB ngày 05/3/2015 về việc Triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
221/SGDĐT-GDTH 27/02/2015 Công văn Công văn số 221/SGDĐT-GDTH ngày 27/2/2015 về việc Tổ chức Hội nghị sơ kết và sinh hoạt chuyên môn tiểu học cấp tỉnh năm học 2014-2015
218/SGDĐT-GDTH 27/02/2015 Công văn Công văn số 218/SGDĐT-GDTH ngày 27/2/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện các nội dung sau Hội thảo ngày 30/01/2015 đối với nhiệm vụ trọng tâm ở cấp tiểu học
204/SGDĐT-VP 14/02/2015 Công văn Công văn số 204/SGDĐT-VP ngày 14/02/2015 về việc tập trung học tập, nghiên cứu, quát triệt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
156/SGDĐT-GDTH 04/02/2015 Công văn Công văn số 156/SGDĐT-GDTH ngày 04/02/2015 về việc tổ chức giao lưu tiếng Anh Tiểu học cấp tỉnh năm học 2014-2015
227/SGDĐT-TTr 02/02/2015 Công văn Công văn số 227/SGDĐT-TTr ngày 02/2/2015 Về việc Thực hiện góp ý dự thảo Luật Dân sự sửa đổi
141/SGDĐT-GDTrH 02/02/2015 Công văn Công văn số 141/SGDĐT-GDTrH ngày 02/02/2015 về việc cử học sinh tham gia giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ VI năm 2015
131/SGDĐT-VP 30/01/2015 Công văn Công văn số 131/SGDĐT-VP ngày 30/01/2015 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2014-2015
133/SGDĐT-TTr 30/01/2015 Công văn Công văn số 133/SGDĐT-TTr ngày 30/01/2015 về việc lấy ý kiến dự thảo Luật dân sự sửa đổi, thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013
126/SGDĐT-GDTrH 29/01/2015 Công văn Công văn số 126/SGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2014-2015
107/SGDĐT-VP 26/01/2015 Công văn Công văn số 107/SGDĐT-VP ngày 26/01/2015 về việc Hướng dẫn các hoạt động nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015
Trang 11 / 12« Đầu...«89101112»