Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 839/TTr-SGDDT
Ngày ban hành 14/09/2021
Loại văn bản Tờ trình
Cơ quan ban hành Phòng Kế hoạch - Tài chính
Người ký Nguyễn Ngọc Thái
Trích yếu Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tải về
Xem văn bản
Xem Online